Konferencija Životna sredina ka Evropi – EnE14-ENV.net

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 2014-04-20
Рок за пријаву учешћа 2014-05-25
Рок за достављање радова 2014-05-15
Почетак конференције 2014-06-05
Завршетак конференције 2014-06-05