Konferencija Životna sredina ka Evropi – EnE14-ENV.net

Рок за пријаву апстракта је истекао. Уколико сте раније послали апстракт, интегрални рад можете објавити након пријаве на систем (опција моји радови). Или контактирајте организаторе или контакт особу.

Важни датуми

Рок за достављање апстракта
15.05.2014.

Рок за достављање радова
15.05.2014.

Рок за пријаву учешћа
25.05.2014.

Почетак конференције
05.06.2014.

 

Контакт особа

“Ambasadora održivog razvoja i životne sredine”

Телефон
011/3225139

Aдреса e-поште
conference.ene14@gmail.com